SAYT AVTOMATIK RAVISHDA MOBIL QURILMALARGA MOSLASHADI.

0 373 479 12 83 info@bagdoddon.uz

Oy: Aprel 2020

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ-2-сонли шакл 2019 йил 1 Январдан 2020 йил 01 апрелгача

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ-2-сонли шакл 2019  йил 1  Январдан  2020 йил 01 апрелгача PDF  

Read More

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ – 1-сонли шакл (01 Апрель 2020 йилга)

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ – 1-сонли шакл (01 Апрель 2020 йилга) PDF

Read More