SAYT AVTOMATIK RAVISHDA MOBIL QURILMALARGA MOSLASHADI.

0 373 479 12 83 info@bagdoddon.uz

АЖ ҳақида

«Багдоддонмахсулотлари» акционерлик жамиятининг

ПАСПОРТИ.

               2015 йил 1 январ холатига

Корхона рахбари

Махсудов Улугбек

Корхонанинг манзили

Багдод тумани,Отхона кишлоги

Телефон (факс) раками,электрон почтаси.

47-91-2-83 ;

факс 47-92-8-54

Хизмат курсатувчи банк

ОАТБ Агробанк Багдод булими

Корхона ишга туширилган йил

1991 йил.

Модернизация килинган ёки техник жихатдан кайта жихозланган

2005 йил

Устав фонди микдори

1275,6 млн сум

Таъсисчилари (акциядорлар ва уларнинг улуши, %да )

     «Уздонмахсулот» АК    –   51 %
     Мехнат жамоаси         –   7,72 %
     Эркин сотув                –   41,28 %
Ер майдони

46,8 га

Ишлаб чикаришга ихтисослашган майдон

18,5 га

Шу жумладан ишлаб чикаришда фойдаланилаётгани

18,5 га

Корхонанинг йиллик куввати (махсулот турлари буйича)

Ун – 57500 тонна

Омихта ем – 25000 тонна

Ишлаб чикарилган махсулот турлари

Ун,омихта ем,нон,макарон,уруглик бугдой.

Махсулотларни сотилиши буйича асосий бозор

Махаллий бозор

Корхонада урнатилган асбоб-ускуналарнинг ишлаб чикарилган йили

1991 – 2005 йил.

 Ишчи-хизматчиларнинг умумий сони

 жами 477 киши

 шулардан:

эркаклар-410 та,аёллар-67 та.

Уртача ойлик иш хаки

700 минг сум

Мухандислик коммуникация тармокларининг мавжудлиги ва таъминланганлиги

Темир йулга уланганлиги

Темир йулига уланган

Трансформатор подстанцияси

4800 ква.эл.тармогига уланган

Газ таъминоти

Таминланган

2014 йилда ишлаб чикарилган махсулот хажми (факт)

1.Ун

36352 тн.

2.Омихта ем

25000 тн.

3.Нон махсулотлари

751 тн.

4.Макарон

3097 тн.

5.Уруглик бугдой

6785 тн.

2015 йилда ишлаб чикариш учун талаб этиладиган ресурсларга йиллик эхтиёж

1.Хом ашё – Бугдой дони (ун ишлаб чикариш учун)

48700 тонна

2.Энергия ресурслари

6860000 квт.соат

3.Ичимлик суви

50000 куб.литр

2015 йилда ишлаб чикариладиган махсулот хажми (прогноз)

1.Ун

36500 тн.