SAYT AVTOMATIK RAVISHDA MOBIL QURILMALARGA MOSLASHADI.

0 373 479 12 83 info@bagdoddon.uz

Bo'lim: Молиявий натижалар

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ-2-сонли шакл 2019 йил 1 Январдан 2020 йил 01 апрелгача

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ-2-сонли шакл 2019  йил 1  Январдан  2020 йил 01 апрелгача PDF  

Read More

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ – 1-сонли шакл (01 Апрель 2020 йилга)

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ – 1-сонли шакл (01 Апрель 2020 йилга) PDF

Read More

Молиявий натижалар – 2019 йил учун

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2019 йил 1 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2019 йил 2 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2019 йил 3 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2019 йил 4 чорак)

Read More

Молиявий натижалар – 2018 йил учун

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2018 йил 1 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2018 йил 2 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2018 йил 3 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2018 йил 4 чорак)  

Read More

Молиявий натижалар – 2017 йил учун

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2017 йил 1 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2017 йил 2 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2017 йил 3 чорак) МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ (2017 йил 4 чорак)    

Read More