SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo‘nalishi ming so'm foiz
2020
20 049 477,00
100
Boshqa (rivojlantirish) fondlar
17 042 056,00
85
Dividendlar
154 782,90
15
2019
15 020 648,00
100
Boshqa (rivojlantirish) fondlar
1 144 447,00
65
Dividendlar
528 206,00
30
2018
3 274 239,00
100
Boshqa (rivojlantirish) fondlar
422 323,20
65
Dividendlar
194 918,40
30
2017
453 433,00
100
Boshqa (rivojlantirish) fondlar
20 040,00
15
Dividendlar
106 880,00
80
2016
1 210 178,00
100
Boshqa (rivojlantirish) fondlar
18 875,00
15
Dividendlar
100 666,00
80
2015
369 299,00
100
Boshqa (rivojlantirish) fondlar
16 890,00
10
Dividendlar
135 120,00
80

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish