USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi va aksiyalar
aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy/imtiyozli
1 275 598
1 000
1 275 598 000
100
oddiy
1 274 117
1 000
1 274 117 000
99,88
imtiyozli
1 481
1 000
1 481 000
0,12
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
oddiy
699 278
1 000
699 278 000
54,82
boshqa yuridik shaxslar ulushi
oddiy
240 458
1 000
240 458 000
18,85
jismoniy shaxslar ulushi
oddiy/imtiyozli
335 862
1 000
335 862 000
26,33

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish