QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan o'tkazilgan sanasi Ro'yhatdan o'tkazilgan raqami Aksiyalar turi Aksiyalar soni (dona) Nominal narhi (so'm) Aksiyalar summasi (so'm) Chiqarilish holati Emissiyaviy xujjatlar
20.03.1995
M0048
oddiy
96 681
470
45 440 070
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
20.03.1995
M0048
imtiyozli
486
470
228 420
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
26.06.1996
M0048-2
oddiy
198 089
470
93 101 830
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
26.06.1996
M0048-2
imtiyozli
995
470
467 650
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
03.10.2000
M0048-3
oddiy
147 385
470
69 270 950
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
08.01.2002
M0048-4
oddiy
340 263
470
159 923 610
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
03.09.2004
M0048-5
oddiy
60 754
470
28 554 380
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
01.07.2005
M0048-6
oddiy
430 945
470
202 544 150
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
30.12.2011
M0048-7
oddiy
1 274 117
1000
1 274 117 000
Aksiyalar muomalada
30.12.2011
M0048-7
imtiyozli
1 481
1000
1 481 000
Aksiyalar muomalada

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish