REKVIZITLAR

To‘liq nomi
"BAG’DODDONMAHSULOTLARI" Aksiyadorlik jamiyati
Joylashgan yeri
O‘zbekiston Respublikasi, 150208, Farg‘ona viloyati,
Bag‘dod tumani, Otxona qishlog‘i
Hisob raqami
2021 0000 3004 6451 4001
Bankning nomi
"Agrobank" ATB, Bag'dod filiali
Bank kodi
00504
STIR
200158304
IFUT
10610
Telefon raqamlari
(73) 479 30 00
Elektron pochta manzili
bagdoddon_707@inbox.uz

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish