IJROIYA ORGAN

Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilish kollegial organi Boshqaruv tomonidan amalga oshiriladi.
Boshqaruv o‘z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Boshqaruv to‘g‘risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Boshqaruv a’zolari Kuzatuv kengashi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Boshqaruv vakolat doirasi qonunchilik va jamiyat Ustavida belgilanadi.

BOSHQARUVINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH., BIO Lavozim Telefon raqami Electron pochta manzili

Boshqaruv Raisi
73 479-30-07
+998 90 232-20-00
Bagdoddon @inbox.uz

Moliya va savdo bo‘yicha direktor
73 479-30-05
+998 90 302-02-12
Bagdoddon @inbox.uz

Ishlab chiqarish bo‘yicha direktor
73 479-30-06
+998 91 285-62-42
Bagdoddon @inbox.uz

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish