TAFTISH KOMISSIYASI 

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi saylanadi.
Taftish komissiyasi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Taftish komissiyasi uch kishidan iborat.
Taftish komissiyasi a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Taftish komissiyasining  vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

2021 YIL 30 MARTDAN TAFTISH KOMISSIYASINING AMALDAGI TARKIBI 

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Nurmatov Shaxzod Shavkatovich
Taftish komissiyasi raisi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, vakili
Qayumov Alimjon Barakaboevich
Taftish komissiyasi a'zosi
Aksiyador
Ergasheva Maxliyo
Taftish komissiyasi a'zosi
Aksiyador

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish